Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli

“Vaad istemiyoruz. Yıllardır, memurların tüm sorunlarını kurumlara ve siyasilere yazılı ve sözlü olarak anlatıyoruz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum dönemini de geçtik” şeklinde sözlerine devam eden Tuncay CENGİZ; “TÜRK-İŞ tarafından Mart 2023 ayı yoksulluk sınırı 31.241 TL, açlık sınırı 9.425 TL ve bekar bir personelin yaşam maliyeti 12.970 TL, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler Tablosunda” en düşük memur maaşı 10.441,9 TL, ortalama memur maaşı ise 12.200,5 TL olarak açıklanmışken, %90’ı açlık sınırında kalan Devlet memurları yok sayılmamalıdır. Fırsat varken;
¢ Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKARÇAY, Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz TUNÇ, İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÇELEBİ ve 34 Milletvekili tarafından 31 Mart 2023 tarihinde TBMM’ye sunulan 49 maddelik “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” 32’inci maddesine, mesleğini gerektirmeyen savunmaya yönelik denizaltı ve gemi inşası ile silah, mühimmat vb. harp silahlarının üretimi dahil her türlü idari, mali, hukuki, teknik ve lojistik faaliyetleri yürüten Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet memurları için de gerek yürütülen görevlerin niteliği ve zorluğu, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 232 ve 233’üncü maddeleri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 ve 116’ncı maddelerinde yer alan görev ve sorumlulukları, çalışma koşulları, disiplin ve askeri ceza vb. düzenlemelerin karşılığında 3000 puan eklenerek, sivil Devlet memurlarının yok sayılmamasını istiyoruz.
¢ TBMM kapanmadan önce çıkarılacak bir torba yasa içinde, acilen;

” Kamunun yükünü çeken, ancak emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan, 140 Bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yıllardır süregelen sorunlarının çözülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfının” kaldırılmasını, bu sınıfta istihdam edilen mevcut personelin, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara atandırılmasını istiyoruz.

” Büyük beklentilere neden olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde adaletin sağlanması için, birinci dereceye gelmiş yüksek öğretimli tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini, tazminat yansıtma oranlarının yeniden düzenlenmesini, eğitim, hizmet süresi vb. nedenlerle birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine 1200 TL ek ödeme verilmesini, ayrıca 2008 yılı sonrası göreve başlayan personelin emekli maaşı bağlama sisteminin 2008 öncesinde görevde olan personel ile eşitlenmesini istiyoruz.

” EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, Sosyal Güvenlik Hizmetleri Tazminatı ve yılda iki defa ödenen ikramiyelerinin tekrar ödenmesini istiyoruz.

” Ülkemizin 2021 yılında %11,4, 2022 yılında ise %5,6 oranında büyüdüğü dikkate alınarak, Devlet memurlarının Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla içindeki payının ve alım gücünün korunabilmesi için ücretlere büyümeden pay (refah payı) %17,96 oranında artış verilmesini, eşit işe eşit ücret yerine benzer kadroya eşit ücret uygulamasına dönüşen 666 sayılı KHK’nın 12’nci maddesinin yeniden gözden geçirilerek ücretlerde bozulan nimet-külfet dengesinin ve hakkaniyetin yeniden sağlanmasını istiyoruz.

” Daha önce birbirine yakın ücretler alan, kamu mühendisi, doktor ve hakim savcı ücretlerde mühendisler aleyhine bozulan ve neredeyse %50’sinden daha az hale gelen kamu mühendislerinin ücretlerinin, ekonomiye, ülke sanayisine ve üretime sağladıkları katkılar dikkate alınarak, mühendis unvanlı personelin özel hizmet tazminatlarının %200’e, ek özel hizmet tazminatlarının ise %220’ye yükseltilmesini, diğer teknik personelin de özel ve ek özel hizmet tazminatlarının benzer oranda artırılmasını istiyoruz.

Artık, yok sayılmak istemiyoruz. Çalışma barışı için, hakça bölüşüm ve adalet için “Bu adımları atmak meclisimizin ve hükümetimizin sorumluluğudur, bu sorumluluğun yerine getirilmesini bekliyoruz.” dedi.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ son olarak, “Sesimizin duyulmaması ve haklı taleplerimizin karşılanmaması halinde, haklılığımızdan ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak, sendikal mücadelemizi 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren eylem süreciyle yürüteceğiz” ifadesini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir